เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายของทางเว็บไซต์นั้นจัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บ รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้ามาลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเรานั้นจะเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่มีทางเอาไปเผยแพร่อย่างแน่นอน

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetkey.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี ซึ่งทางเว็บไซต์นั้นมีมาตรการกำกับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ทำลงทะเบียนกับเรา โดยใช้ขอบเขตและวิธีการที่ได้มาตรฐาน และข้อมูลทั้งหมดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานอีกด้วย

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้จะถูกรวบรวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนำประมวลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลของทุกท่าน มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการภายในเว็บไซต์ รวมไปถึงการชี้แจงเรื่องโปรโมชั่น และรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ ufabetkey.com ไม่มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างแน่นอน

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ ทางเราจะเก็บรักษาด้วยระบบที่ได้มาตรฐานไว้เป็นอย่างดี

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

สำหรับท่านใดที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีทางเว็บไซต์ ufabetkey.com ไม่อนุญาตให้ท่านทำการลงทะเบียนในการใช้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของเราอย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยสามารถกระทำโดยการติดต่อผ่านช่องทาง contact@ufabetkey.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากผู้ใช้งานท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยการให้บริการต่าง ๆ ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง contact@ufabetkey.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2019

 • ภาษาของนโยบายนี้

ข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกจัดทำขึ้นมาเป็นภาษาไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกับปรับเปลี่ยนนโยบาย ตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า